Lediga tider

1 tillfälle och max 4 timmar

Priset är efter RUT-avdrag

Vi arbetar inom schema för fyra veckor.


I tabellen nedan kan du se vilka tider vi har utrymme för nya uppdrag.
Som synes är vi fulltecknade. När vår föräldralediga städerska kommer tillbaka i april finns nya möjligheter


Grönmarkerade tider är bokningsbara. Området som nämns under ledig tid är  öskemål eftersom det ligger inom samma område som annan kund.innan.

Vecka 1

Vecka 2

Vecka 3

Vecka 4

Måndag

08  - 12

13 -  17

08  -  12

13  -  17

08  -  12

13 -  17

08  -  12

13  -  17

Område


Tisdag

08  -  12

13  -  17

08  -  12

13 -  17

08 - 12

13 - 17

08  -  12

13  -  17

Område

Onsdag

08 - 12

13 - 17

08 -12 

13 -  17

08 - 12

13 - 17

08  -  11

13 - 17

Område


Torsdag

08  -  13

14  -  17

08  -  13

14  -  17

08  -  13

14  -  17

08  -  13

14  -  17

Område

Fredag

08  -  12

13  -  17

08  -  12

13  -  17

08  -  12

13  -  17

08  -  12

13  -  17

Område