Snöröjning

1 tillfälle och max 4 timmar

Priset är efter RUT-avdrag

Snöröjning


Vi arbetar i huvudsak inom mindre områden efter beställning.


Snöröjning


Behöver du din garageuppfart, parkering och dina gångvägar snöröjda och är lokaliserad i Stockholms län? Kontakta oss när behovet kommer att uppstå eller redan har uppstått. Vi kan också tänka oss ett avtal där vi snöröjer vid behov utan direkt beställning. Att ha avtal är nästan alltid billigare än att spontanbeställa.

Vi snöröjer inte tak.

Låt oss komma överens om vad just din snöröjning skall kosta per tillfälle. Vi besöker dig gärna och lämnar en offert.


Genom att samverka med era grannar kan ni få avsevärd rabatt på tim-priset.

Prislista